Књиге штампане после 1868
  
Наслов: Говор Дра Михајла Полита - Десанчића, посланика Велико - Кикиндског
Аутор: Михаило Полит-Десанчић
Година: 1907
Број страна: 35
Број прегледа: 307
Бисис каталог
Наслов: Индустрија и њени чиниоци у Србији
Аутор: Драгутин С. Милутиновић
Година: 1877
Број страна: 65
Број прегледа: 216
Бисис каталог
Наслов: Песме Јаше Томића
Аутор: Јаша Томић
Година: 1896
Број страна: 103
Број прегледа: 252
Бисис каталог
Наслов: ПЕСМЕ Лазе Костића
Аутор: Лаза Костић
Година: 1873
Број страна: 158
Број прегледа: 287
Бисис каталог
Наслов: Пут у Јерусалим
Аутор: Милован Видаковић
Година: 1885
Број страна: 112
Број прегледа: 281
Бисис каталог